Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

De veranderopgave in de jeugdhulp is nog onverminderd groot en vergt versnelling. Dat stelt de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) in haar vierde jaarrapportage die vorige week aan ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Sander Dekker van Justitie & Veiligheid is aangeboden. De TAJ vindt het noodzakelijk dat alle betrokkenen samen concreet maken wat ze bedoelen met passende jeugdhulp en zorgvernieuwing. En dat moet ook het uitgangspunt zijn bij de contractering: het moet gaan over de maatschappelijk opgave. Dat meldt TAJ.

De TAJ wil ook dat hardnekkige knelpunten rondom onder meer de inkoop, verantwoording en betaling doortastend wordt aangepakt en dat de transformatie realistisch en stap voor stap wordt aangepakt.

Voorzitter TAJ Marjanne Sint: “Iedereen die betrokken is bij jeugdhulp erkent dat vroegtijdige interventies, op maat en dichtbij het kind nodig zijn om te voorkomen dat in het latere leven zich veel ernstiger problemen voordoen. Het draagvlak is er, maar de veranderopgave is ook drie jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe Jeugdwet nog onverminderd groot. Tussen droom en daad staat niet zozeer de Jeugdwet in de weg, maar wel de weerbarstige praktijk.” 

Door: Redactie Nationale Zorggids