Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

Het gaat goed met kinderen in Nederland, toch krijgen veel kwetsbare kinderen niet de zorg en bescherming waar ze recht op hebben. Die zorg heeft het Kinderrechtencollectief, een samenwerkingsverband van kinderrechtenorganisaties, op basis van de input van tachtig ngo’s (non-gouvermentele organisaties) en kennisinstituten. De lijst knelpunten is op 1 juli ingediend bij het VN-Kinderrechtencomité. Dit meldt Defence for Children. 

“In de afgelopen jaren zijn er veel dingen verbeterd voor kinderen, maar er is een aantal hardnekkige problemen blijven bestaan”, zegt Laurien Koster, voorzitter van het Kinderrechtencollectief. De voornaamste knelpunten zijn: Nederland kan niet elk kind toegang garanderen tot tijdige, passende en kwalitatief goede jeugdzorg. Armoede onder kinderen blijft in stand door gebrek aan landelijke visie en ongelijke toegang voor kinderen tot (effectief) armoedebeleid. En de bescherming van kinderen schiet tekort doordat het belang van het kind onvoldoende verankerd is in het vreemdelingenrecht.

VN-Kinderrechtencomité

De lijst met knelpunten is een eerste stap in de vijfjaarlijkse procedure, waarin de Nederlandse staat aan de Verenigde Naties rapporteert over de naleving van kinderrechten in Nederland. ”Het is onze rol om op te komen voor kinderrechten in Nederland en punten voor verbetering aan te kaarten bij het VN-Kinderrechtencomité”, aldus Koster. “De lat ligt hoog voor Nederland. Want het Comité weegt ook de capaciteit van een land om het Kinderrechtenverdrag na te leven mee.” 

Om te zorgen dat minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deze zomer nadenkt over de kinderrechtenzorgpunten geven de twee ervaringsdeskundige jongeren hem op woensdag 3 juli een hersenkraker mee. 

Door: Nationale Zorggids