Normal_rekenmachine_geld

Hoewel er in augustus nog een flink aantal gemeenten hun twijfels hadden bij de afgesproken boekhoudtruc om in de meerjarenbegroting extra geld van het rijk te veinzen voor de jeugdzorg, wordt deze truc nu toch massaal gebruikt. Gemeenten zien in dat stelpost ‘extra middelen jeugd’ voor de jaren 2022 en 2023 de meerjarenbegroting op een makkelijkere manier en zonder extra bezuinigingen sluitend kan zijn. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

EXTRA BUDGET TOT EN MET 2021

Tot en met 2021 krijgen een totaal jeugdhulpbudget van 1 miljard euro. Dit jaar staat het beschikbaar gestelde bedrag op 400 miljoen en de twee jaren die erop volgen komt er jaarlijks 300 miljoen euro vrij. Vanaf 2022 wordt bekeken of gemeenten extra geld voor jeugdhulp nodig en beslist het volgende kabinet over een eventueel structurele tegemoetkoming.

SLUITENDE BEGROTING

In de tussentijd mogen gemeenten hun meerjarenbegroting sluitend maken door te doen alsof er voor 2022 en 2023 ook 300 miljoen euro beschikbaar is gesteld. “Indien gemeenten voor de jaren 2022 en 2023 gebruik willen maken van een stelpost om een sluitende meerjarenraming te presenteren, accepteert de toezichthouder deze tot een maximum van (het meest actuele beeld van het gemeentelijk aandeel) 300 miljoen euro voor 2021”, zo staat het in de afspraken.

Twijfels blijven

Op dit moment heeft 60 procent van de 86 door Binnenlands Bestuur onderzochte gemeente de stelpost opgenomen in de meerjarenbegroting. De overige 40 procent doet dit vooralsnog niet, maar daar kan nog verandering in komen. Bij bekendmaking van de boekhoudtruc waren meerdere gemeenten huiverig die nu toch overstag zijn. Zo vertelt financieel adviseur Sjaak Koot van Leiderdorp dat uiteindelijk toch is besloten om gebruik te maken van de regeling. “Onder meer omdat we het gevoel kregen het niet aan de raad te kunnen verkopen als we voor dat bedrag (het gemeentelijk aandeel van de 300 miljoen) op jeugdhulp zouden moeten bezuinigen.” Andere gemeenten zijn na de eerste twijfels ook aan boord, maar vinden nog steeds dat het geen gezonde oplossing is.

Weigerende gemeenten

In Losser weigert met gebruik te maken van de afspraak omdat het geen reëel beeld van het meerjarenplan oplevert. Ook Urk hikt ertegenaan en blijft het een groot risico vinden. Overigens hebben beide gemeenten vooralsnog geen problemen met het sluitend maken van de begroting zonder de boekhoudtruc.

Overigens is er een belangrijke voorwaarde verbonden aan het toestaan van dit boekhoudtrucje: gemeenten moeten hun uiterste best doen om de jeugdzorgkosten te beteugelen. 

Door: Nationale Zorggids