Logo_utrecht_image_def.jpg__1280x720_q95_background-_fff_subsampling-2_upscale

De landelijke Coalitie Onderwijs-Jeugd-Zorg heeft de krachten gebundeld om de vraag ‘Wat heeft het kind nodig?’ te beantwoorden. In de stad Utrecht zijn er in de afgelopen vijf jaar mooie resultaten bereikt met de verbinding tussen passend onderwijs en zorg voor de jeugd. Er is een goed werkende infrastructuur voor ondersteuning op school, thuis en in de wijk. Partners weten elkaar snel te vinden en werken intensief samen. We worden steeds beter en creatiever in het vinden van maatwerkoplossingen. Daarom is Utrecht nu Inspiratieregio in de aanpak onderwijs-jeugd-zorg.

Het rapport Peeters, 'Met andere ogen’, is het fundament voor een beweging om de samenwerking tussen (passend)onderwijs, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg en hulp te verbeteren, zodat ontwikkelkansen van kinderen vergroten. Kwartiermaker René Peeters wil inspireren tot een versnelling en bestendiging van de samenwerkingonderwijs-zorg-jeugd. "De grote uitdaging is om het kind centraal te stellen en samen te werken om het een sterke basis te geven”, aldus Peeters.

Actief verbinding zoeken

De aanpak Met Andere Ogen zoekt actief de verbinding met de Inspiratieregio Utrecht, om al doende lerend te faciliteren wat werkt. Wat helpt om kinderen de juiste ontwikkelkansen te bieden en welke verbinding leggen we tussen onderwijs en jeugdzorg/jeugdhulp en andere partners? Vanuit Utrecht omarmen we de adviezen van ‘Met Andere Ogen. We blijven sturen op de verdere implementatie van passend onderwijs en zorg voor de jeugd. We ervaren dat het anderen en onszelf inspireert. We weten wat werkt en hebben goed zicht op de issues die nog om een kwaliteitsimpuls vragen in de individuele, wijkgerichte en schoolgerichte aanpak. In de Inspiratieregio Utrecht draait het om de doorontwikkeling van organisatiegestuurd naar vraagstukgestuurd werken. Hoe kunnen we op alle niveaus de noodzakelijke speelruimte vergroten om te kunnen doen wat nodig is voor jeugdigen, gezinnen en scholen en de collectieve sturing hierop versterken?

Gewoon doen wat nodig is

De Gemeente Utrecht, buurtteamorganisatie Lokalis, samenwerkingsverband Utrecht PO en samenwerkingsverband Sterk VO zijn de kernpartners in deze verbeteraanpak. In 2020 gaan we de teams op alle VO- en VSO-scholen en rond de basisscholen in de wijk gericht ondersteunen. We willen dat alle partners zich toegerust en gesteund voelen om gewoon te doen wat nodig is voor jeugdigen, gezinnen en scholen in de stad.

(Advertorial)