BalansZorg begeleiding
Ons doel is om een laagdrempelige organisatie blijven, waar iedereen met een hulpvraag, die individuele begeleiding nodig heeft, zich welkom voelt.
 
Want een ieder, met of zonder (tijdelijke) beperking, moet zijn of haar weg kunnen vinden, zodat hij/zij zoveel mogelijk zelfredzaam wordt en blijft, om op eigen kracht regie te kunnen voeren over het verdere leven. 

Onze kracht

De medewerkers van BZB hebben jarenlange ervaring in het begeleiden en stimuleren naar zelfredzaamheid. Al onze medewerkers hebben passie voor mens en maatschappij, zijn meertalig, bevlogen, hoog gekwalificeerd en ervaren. Wij bieden al jaren professionele ondersteuning en begeleiding, vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Wet langdurige zorg, aan dak- en thuislozen, zwerfjongeren, LVB-ers, Wajongeren, WSW-ers, statushouders, personen met verslavingsproblematiek, psychiatrische- of psychische achtergrond, detentieverleden of ondertoezichtstelling, anderstaligen, mensen die vastgelopen zijn, of een combinatie van genoemde groepen.   
 
Met behulp van de methodiek Competentiegericht Begeleiden, bieden wij iedere hulpvrager een perspectief, door het denken in mogelijkheden en het ontwikkelen van talenten. Ieder mens is uniek en moet de mogelijkheid krijgen en nemen, om op zijn of haar manier te participeren in de maatschappij.