Slachtoffers van emotionele kindermishandeling hebben ergere PTSS

Kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van emotionele mishandeling door hun ouders, melden vaak ernstige posttraumatische stressklachten. Die klachten zijn gemiddeld genomen zelfs erger dan na andere vormen van kindermishandeling, zoals fysieke mishandeling. Dat blijkt onderzoek door psychologen van de Universiteit Leiden en ggz-instelling  Rivierduinen. Zij onderzochten of de ernst van de posttraumatische klachten bij jongeren afhankelijk is van de mate van mishandeling die ze hebben meegemaakt. Dit meldt huiselijkgeweld.nl. 

Uit het onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van emotionele mishandeling door hun ouders, doorgaans de ernstigste posttraumatische stressklachten melden. Deze kinderen worden thuis mishandeld met woorden in plaats van klappen. Ze worden bijvoorbeeld uitgescholden of gekleineerd.

Klachten sterker dan bij fysieke mishandeling 

Hun klachten bleken sterker dan bij slachtoffers van andere typen kindermishandeling, waaronder fysieke mishandeling en verwaarlozing. Dit gold ook voor jongeren die zich met een heel ander trauma aanmeldden. “Zo kan een kind bijvoorbeeld komen voor een traumabehandeling na een auto-ongeluk, maar kan de emotionele mishandeling die thuis gaande is een grotere rol spelen in de ernst van de traumaklachten”, aldus hoofdonderzoeker Bernet Elzinga.

Emotionele mishandeling onderbelicht

Volgens de onderzoekers vormen kinderen die te maken hebben met emotionele mishandeling, een groep die enigszins onderbelicht blijft in vergelijking met slachtoffers van bijvoorbeeld fysieke of seksuele mishandeling. “Het is belangrijk dat behandelaars de kinderen goed uitvragen over hun thuissituatie en dat ouders meer betrokken worden bij de behandeling en voorzien worden van goede informatie.

Na behandeling namen de PTSS-klachten af. Tegelijkertijd bleek wel dat de slachtoffers van emotionele kindermishandeling, ook na de behandeling, consequent meer traumaklachten rapporteerden dan kinderen die te maken hadden met andersoortige mishandelingen.

Door: Nationale Zorggids