Normal_jeugdzorg_meisje_kind_geweld_verdriet

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Kinderombudsman, Nationale Ombudsman, Nederlandse Zorgautoriteit en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving maken zich allen grote zorgen over complexe jeugdzorg. Kinderen en gezinnen met de meest complexe problemen worden op dit moment niet goed of te laat geholpen. Ondanks de inzet van betrokkenen en verbeteringen die er ook zijn, belanden deze kinderen en gezinnen nog te vaak in crisissituaties. De vijf organisaties slaan daarom, onder de noemer 'Samen verder', de handen ineen. Dit meldt IGJ.

De partijen combineren hun expertise om de weerbarstige systemen en hardnekkige patronen in beweging te brengen. De coalitie wil zo bijdragen aan de ambitie om de zorg voor kinderen en gezinnen duurzaam te verbeteren en een handreiking doen waar die verbetering nu nog stagneert.

In een gezamenlijke analyse geven de organisaties drie speerpunten mee aan het nieuwe kabinet, die hoog op de agenda moeten.

Speerpunt 1: de zorg die nodig is, moet toegankelijk zijn

Discussie of onduidelijkheid over ‘wie betaalt?’ mag niet leiden tot uitblijven van passende zorg. Budgetplafonds, tekorten en wel of geen contract zijn geen geldige redenen voor het uitblijven van de juiste zorg.

Speerpunt 2: het bereiken van de leeftijd van 18 jaar mag niet langer de reden zijn om in de problemen te komen

Laat de leeftijdsgrens 18-/18+ irrelevant worden, bepleiten de organisaties. Zodat zorg en begeleiding op passende wijze voortgezet wordt en er geen kunstmatige breuk (met alle gevolgen van dien) ontstaat.

Speerpunt 3: een systematisch, integrale aanpak van problemen moet de norm worden

Als kind én gezin niet worden betrokken bij het bepalen van wat er nodig is, dan gebeuren vaak niet de goede dingen. Net als wanneer het kind (of de ouder) ‘los’ van zijn gezinscontext wordt gediagnosticeerd. Voldoende handelingsruimte én -bevoegdheid voor professionals zijn hiervoor belangrijke voorwaarden; aanbieders, gemeenten en landelijk betrokken partijen zijn hierop aanspreekbaar.

De coalitie zal de komende periode “samen verder”-sessies organiseren met professionals ervaringsdeskundigen, aanbieders, gemeenten en het Rijk. Op die manier willen de organisaties in kaart brengen wat de belemmerende factoren zijn en hoe en door wie deze weggenomen kunnen worden.

Door: Nationale Zorggids