Normal_geweld_agressie

Geef voorrang aan de bescherming en veiligheid van slachtoffers van geweld en uitbuiting, vooral kinderen en jongeren. Dat hebben 72 organisaties aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer en het toekomstige kabinet gevraagd. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid. 

 

Geweld in de vorm van verwaarlozing, mishandeling, misbruik, (seksuele) uitbuiting of online geweld is na verkeersongevallen de grootste niet-natuurlijke doodsoorzaak.

In een schriftelijke oproep doen de 72 organisaties aanbevelingen voor een goede lokale, regionale én landelijke aanpak met onder meer richtlijnen voor signalering, triage, behandeling en heldere afspraken over hulp op elk niveau.

Ze dringen aan op specialistische en integrale zorg: veiligheid en bescherming voor geweldslachtoffers met complexe problemen in landelijke expertise- en behandelcentra. Daarnaast pleiten ze voor verdere ontwikkeling van kennis en behandelingen en ruimte voor innovatie. Goede hulp voor slachtoffers moet daarbij volgens de organisaties steeds voorop staan. Daarbij past een sterk vereenvoudigd systeem voor het bekostigen en verantwoorden van landelijke en specialistische zorg.

Stelselverantwoordelijkheid

Zorgaanbieders, brancheorganisaties (BGZJ, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, FNV Jeugdzorg, Valente, VGN, VOBC), landelijke netwerken (Veilig Thuis, Centrum Seksueel Geweld), behandel- en expertisecentra (Augeo, Fier, Koraal), kinderrechtenorganisaties (Kinderrechtencollectief), ervaringsdeskundigen (ExpEx, Team Kim), advocatenkantoren en andere (commerciële) organisaties laten hun stem horen. In een schriftelijke verklaring vragen zij de Kamer en het kabinet:

  • Neem uw stelselverantwoordelijkheid in de strijd tegen geweld en uitbuiting
  • Onderken dat de aanpak van geweld en uitbuiting specialistische expertise vereist die op lokaal, regionaal én landelijk niveau is geborgd
  • Geef slachtoffers van geweld en uitbuiting de toekomst die ze verdienen.

De oproep is een initiatief van Fier en Koraal en wordt inmiddels ook breed ondersteund via sociale media. Honderden professionals hebben de oproep op persoonlijke titel onderschreven.

Door: Nationale Zorggids