Normal_zonnebril_kind_buitenspelen

Ouders in Nederland beschermen hun kinderen onvoldoende tegen de zon. Een te positieve kijk op een gebruinde huid lijkt daar medeschuldig aan. Jaarlijks loopt ruim een derde van de kinderen tussen de 4 en 12 jaar ten minste één zonverbranding op. Gezondheidswetenschapper Karlijn Thoonen van de Universiteit Maastricht pleit naast educatieve programma’s voor ouders en kinderen ook voor een influencercampagne, waarin de positieve perceptie ten aanzien van een gebruinde huid ter discussie wordt gesteld. Dit meldt Universiteit Maastricht. 

Uit Thoonens proefschrift blijkt dat ouders zich wel degelijk bewust zijn van de schadelijke effecten van de zon en de intentie hebben om hun kinderen zo goed mogelijk te beschermen. Desondanks kent Nederland hoge zonverbrandingscijfers.

Een van de meest opvallende uitkomsten uit het promotieonderzoek is dat veel ouders een positieve perceptie hebben ten aanzien van een gebruinde huid. Een gebruinde huid wordt gezien als iets moois en zelfs als iets gezonds. “Deze positieve mening over een zongebruinde huid is diepgeworteld in onze westerse samenleving. Maar een ‘gezond tintje’ is verre van gezond. Een gebruinde huid betekent namelijk ook huidschade. Het is weliswaar niet zo schadelijk als een zonverbranding, maar de uv-straling die zorgt voor een gebruinde huid telt ook mee in levenslange huidschade die de kans op huidkanker vergroot.”

Huidkanker

Het risico op huidkanker kan drastisch verminderd worden wanneer kinderen geen of weinig zonschade oplopen in hun jonge jaren. Zonverbrandingen tijdens de kindertijd verdubbelen namelijk de kans op huidkanker op latere leeftijd.

De huidkankercijfers in Nederland zijn in de afgelopen 30 jaar bijna verdrievoudigd. “Het recent gelanceerde Nationaal Actieplan Huidkanker is een cruciale stap in de goede richting om huidkankerpreventie op de agenda van politiek Den Haag te krijgen”, aldus Thoonen. Maar om de norm omtrent een zongebruinde huid aan te pakken is meer tijd nodig; het is van belang dat kinderen en jongeren zo vroeg mogelijk leren dat een ‘tintje’ ontstaan door de zon of zonnebank verre van gezond is.”

Door: Nationale Zorggids