Nood in jeugdzorg is hoger dan ooit

Alle onderzoeken en adviezen over de problemen in de jeugdzorg hebben nog geen tastbaar beleid opgeleverd. De nood is hoger dan ooit, schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in een brief aan staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS. De SER dringt aan op uitvoering van zijn advies uit 2021. Dat meldt het Nederlands Jeugdinstituut. 

De SER kwam in 2021 in het rapport Van systemen naar mensen met tien adviezen. Die gingen over verbetering van de hulpverlening, samenhang in het jeugdzorgaanbod, betere aansturing van de hulp en duidelijke afspraken tussen gemeenten en rijk. Sindsdien zijn de problemen in de jeugdhulp en jeugdbescherming alleen maar groter geworden, aldus de SER. Het ziekteverzuim is hoog en de werkdruk neemt toe, waardoor steeds meer professionals de jeugdzorg verlaten. De wachtlijsten groeien. Kinderen en gezinnen wachten steeds langer op hulp. Zorgaanbieders kunnen de kwaliteit en de continuïteit van jeugdzorg niet meer garanderen.

Haast maken

De SER vraagt de staatssecretaris om haast te maken met de uitvoering van zijn adviezen uit 2021. Drie adviezen moeten daarbij volgens de SER voorrang krijgen: de expertise in lokale teams versterken, inzetten op preventie en integraal werken, en administratieve lasten verlagen.

Inhoudelijke opdracht voorop

Verder stelt de SER dat in de jeugdzorg de financiën te veel bepalen hoeveel ruimte er is voor verbeteringen. In de begroting voor volgend jaar staat bijvoorbeeld een bezuiniging van 374 miljoen euro ingeboekt, terwijl de financiële problemen bij jeugdzorgaanbieders groot zijn. De inhoudelijke opdracht moet juist voorop staan, stelt de SER. Dat betekent tegemoetkomen aan de urgente hulpvraag van kinderen en gezinnen, en de te hoge werkdruk bij professionals verlagen.

Door: Nationale Zorggids