Normal_pexels-pixabay-147413__1_

In de huidige maatschappij zijn er veel verwachtingen van jongeren, waarbij zij ook nog extra beïnvloedbaar zijn in de puberteit. In deze fase, waar ze nog op zoek zijn naar hun identiteit, worden jongeren vaak geleid door andere meningen en sociale normen. Door de komst van digitale middelen is er een toename van negatieve invloed. Op donderdag 13 april zal de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek houden over de impact van intensief gebruik van digitale middelen. Hiervoor zijn MIND, MIND Us en de Gezonde Generatie gevraagd een position paper te leveren. Dit meldt MINDplatform.

De mentale gezondheid van jongeren wordt steeds meer negatief beïnvloed door het gebruik van digitale middelen. Voorbeelden hiervan zijn: een grote mate van afleiding, toename van een onrealistisch beeld en een constante stroom aan prikkels. Terwijl niet alle digitale middelen slecht zijn, dragen het hoog beeldschermgebruik en gebruik van sociale media wel bij aan deze prikkels. Om deze reden moet in Nederland een groot onderzoek worden ingesteld naar de invloed van deze digitale middelen en online platformen.

Maatregelen

Zelfs jongeren geven aan dat het gebruik van sociale media verslavend is, mede door de toegankelijkheid en blootstelling hieraan. Daarom moeten de volgende stappen genomen worden:

  • Het onderzoeken van maatregelen tot begrenzing aan het gebruik van (ongezonde) digitale middelen.
  • Bewustwording en stimuleren van gezond gebruik bij jongeren via scholing of training.

MIND vraagt dat het effect hiervan nauwkeurig gevolgd word en dat de resultaten goed geanalyseerd moeten worden. Met deze maatregelen kunnen de jongeren beschermd worden tegen zichzelf en de buitenwereld.

Door: Nationale Zorggids