Normal_rss_entry-375793

Het is nog niet zeker of de door het kabinet voorgestelde regeling om het leven van doodzieke kinderen tussen 1 en 12 jaar te kunnen beëindigen, steun krijgt van de hele coalitie. Bij medisch-ethische kwesties staan de liberale VVD en D66 vaak tegenover het CDA en vooral de kleinste coalitiepartij ChristenUnie.

Zo liet fractievoorzitter Mirjam Bikker van de ChristenUnie vrijdag meteen weten dat de regeling "voldoende waarborgen moet bevatten". Het moet wat haar betreft gaan om "zeldzame situaties" waar "palliatieve kinderzorg onvoldoende verlichting geeft". Ook moet de regeling een "goede juridische toetsing kennen". Afhankelijk van de uitwerking van de regeling door Kuipers krijgt deze de steun van de CU. De partij zegt niet op voorhand ja, maar ook geen nee.

Volgens D66-fractieleider Jan Paternotte gaat het om "een moeilijk maar belangrijk besluit" en is dat juist "van grote waarde voor een kleine groep kinderen".

Uitzonderingen

Het kabinet besloot vrijdag om nog dit jaar met een regeling te komen waarbij het mogelijk wordt het leven te beëindigen van jonge kinderen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden en binnen afzienbare tijd zullen overlijden. Maar van een wet of een regeling voor kindereuthanasie kan wat de ChristenUnie betreft zeker geen sprake zijn, benadrukt Bikker. De ChristenUnie weet echter ook dat "er zeldzame situaties zijn waarin pijn- en sedatiemiddelen niet meer werken, waarin kinderen acuut hevig lijden en op korte termijn zullen sterven."

Bikker wil dat er voor deze kinderen passende zorg moet zijn, "ook als we weten dat die zorg het neveneffect kan hebben dat het leven verkort wordt." Bikker vindt het belangrijk dat artsen, met een regeling, meer zicht krijgen binnen welk juridisch kader ze kunnen handelen en dat de praktijk ook aan dat juridische kader wordt getoetst.

Ministeriële regeling

De wijziging van de regeling wordt vervat in een ministeriële regeling die niet hoeft te worden goedgekeurd door het parlement. De ChristenUnie gaat er wel vanuit dat de regeling in goed overleg met in ieder geval de coalitie wordt uitgewerkt. Bikker heeft (nog) geen plannen om een Kamerdebat aan te vragen.

Door: ANP