Normal_ggz__jeugdhulp_jeugd_ggz__psychiatrie__psychologie

Volgens vertrouwensorganisatie Jeugdstem mist bijna de helft van de jongeren en hun ouders een respectvolle omgang in de jeugdzorg. Dit meldt Skipr.

Het aantal jongeren die aankloppen bij een vertrouwenspersoon vanwege invasieve controles is sterk toegenomen. De jonge cliënten melden dat er meer cameratoezicht is in niet alleen openbare leefruimtes, zoals gangen en woonkamers, maar ook soms in slaapkamers. Ook klagen de jongeren dat hun kamers gecheckt worden op drugs en alcohol, en dat hun mobieltjes worden afgepakt.

Klachten

Volgens Jeugdstem mogen dit soort vrijheidsbeperkende maatregelen in de open jeugdhulp niet, tenzij er een noodsituatie is. De organisatie heeft een klachtenstijging geconstateerd van 75 procent in het jaarverslag over 2022. “Enkele klachten waren dermate ernstig dat ze aan de inspectie gemeld zijn.”

Door: Nationale Zorggids