Normal_lonely-and-depressed-child-2021-09-04-10-05-05-utc__1_

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) beëindigt het verscherpt toezicht voor Zorgboerderij 2gether B.V. in Woubrugge/Zevenhoven. 2gether biedt op dit moment geen jeugdhulp. Daarmee is het verscherpt toezicht tot een einde gekomen. Dit meldt IGJ.

In juli 2022 stelde de inspectie 2gether B.V. voor 6 maanden onder verscherpt toezicht. De inspectie concludeerde dat er een groot aantal tekortkomingen was bij 2gether. Ook werd te weinig gestuurd op de kwaliteit van de jeugdhulp.

Tekortkomingen

In januari 2023 heeft de inspectie getoetst of de geconstateerde tekortkomingen waren weggenomen. Dit was niet het geval. Er was nog steeds sprake van tekortkomingen, waaronder het onvoldoende sturen op kwaliteit. Ook kreeg de inspectie onvoldoende zicht op de ontwikkeling van de organisatie. De inspectie besloot het verscherpt toezicht met zes maanden te verlengen. 2gether heeft de inspectie in juni 2023 laten weten dat zij op dit moment geen jeugdhulp verleent.

Toekomst

2gether informeert de inspectie als ze weer jeugdhulp gaat bieden. De inspectie kan dan opnieuw de kwaliteit van hulpverlening en de veiligheid toetsen.
 
Door: Nationale Zorggids