Normal_ggz__jeugdhulp_jeugd_ggz__psychiatrie__psychologie

De verzorging en opvoeding van kinderen is primair de verantwoordelijkheid van ouders. Dit staat ook in het verdrag van de rechten van het kind. Steeds meer ouders ervaren echter stress bij de opvoeding. Bovendien heeft ruim één op de tien ouders te maken met een opeenstapeling van zorgen op tenminste drie levensdomeinen. Dit legt grote druk op gezinnen. Om de druk te verlichten heeft de overheid daarom ook een rol in het aanbieden van een goed en doordacht systeem van jeugdhulpverlening. "Zorg voor de jeugd kan niet zonder zorg voor ouders en gezin", vindt hoogleraar Zorg voor Jeugd Jolanda Mathijssen. Dit meldt Tilburg University.

Het gezin, een leefverband tussen één of meer volwassenen en één of meer kinderen, heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling van het kind. Bijna één op de drie ouders ervaart echter stress bij de opvoeding. Dit aantal is in de afgelopen tien jaar gestegen; in 2013 gaf nog één op de vier ouders aan problemen te ervaren.
 
In tegenstelling tot vele andere Europese landen kent Nederland geen ondersteunend gezinsbeleid. Wel is er in diverse rapporten en in de nieuwe Hervormingsagenda Jeugd steeds meer focus op gezinnen. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn het versterken van de pedagogische basis en het oog hebben voor de situatie van het gezin, wanneer jeugdhulp nodig is. Bijvoorbeeld in het geval van armoede, huisvestingsproblemen of een sociaal isolement.

Monitoren

Jolanda Mathijssen: “De voorgestelde hervormingen hebben belangrijke gevolgen voor gezinnen die te maken hebben met problemen, evenals voor gemeentelijk beleid, jeugd(gezondheids)zorg en jeugd ggz. Het monitoren en in kaart brengen van deze hervormingen en hun consequenties is van wezenlijk belang om te werken aan een systeem waar gezinnen en kinderen echt mee geholpen zijn.”
 
Door: Nationale Zorggids