Normal_group-of-kids-playing-at-the-playground-in-summer-2022-07-05-23-16-50-utc

Kinderen, die in grote gezinnen driehoog achter opgroeien en nauwelijks buiten komen doordat hun ouders het op straat niet veilig vinden. Ze wonen in een versteende wijk, waar vooral veel verkeer, steen en hekken zijn. Helaas speelt dit probleem op veel plekken in Nederlandse steden. En dat moet veranderen. Dit meldt IVN Natuureducatie.

Kinderen hebben speelplekken nodig, fijn in het groen en ook met water en zand. En die mogelijkheid is er, ook als de ruimte schaars is. Iedere buurt heeft wel een basisschool mét schoolplein. Daar liggen de kansen! IVN Natuureducatie pleiten er daarom voor dat al die pleinen worden omgetoverd tot gezonde, groene speelplekken.

Toekomst

Met de grote opgaven die in de toekomst liggen op het gebied van klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit, moet iedere stad en gemeente in Nederland bezig zijn met vergroening. Op veel plaatsen wordt echter geworsteld met de ruimte, terwijl het omtoveren van een betegeld schoolplein tot een gezonde, groene plek in iedere buurt relatief makkelijk is. Tegelijkertijd levert het ontzettend veel winst op voor de leerlingen én de rest van de wijk. Want juist in die oude stadswijken is de behoefte aan groene, gezonde speelplekken groot.
 
Een groen schoolplein kan een mooie plek bieden waar kinderen én hun ouders ook buiten schooltijden lekker in de frisse buitenlucht kunnen ontspannen. Iets wat voor de sociale samenhang in de buurt ook heel belangrijk is.

Buitenspelen

Uit onderzoek blijkt dat kinderen van nu vele malen minder buiten spelen dan hun ouders en grootouders. Zonde, want dit is zoveel gezonder dan maar binnen achter een schermpje hangen. Het vergroenen van schoolpleinen, die vervolgens ook buiten schooltijd open worden gesteld voor de buurt, biedt dan ook juist in dit soort wijken heel veel kansen. Om die reden is IVN al voor de zomer de petitie gestart Alle schoolpleinen van Nederland gezond en groen in 2030. Inmiddels staat de teller op 15.000 handtekeningen, die IVN na de Tweede-Kamerverkiezingen in Den Haag samen met dringende boodschap zullen overhandigen.
 
Door: Nationale Zorggids