Fusie Care Plus Stichting en Groep Oosterpoort moet sectoren verbinden

Om de sectoren jeugdzorg, ggz en de verstandelijke gehandicaptenzorg te verbinden, gaan Care Plus Stichting en Groep Oosterpoort bestuurlijk fuseren. Care Plus is er voor mensen met psychische kwetsbaarheid en Groep Oosterpoort houdt zich bezig met kinderen, jongeren en jongvolwassenen die vastlopen of dat dreigen te doen. Dit meldt Care+.

Op 1 juli 2024 gaat de bestuurlijke fusie in, waarna Stichting Groep Oosterpoort uit drie stichting n bestaat: Care Plus, Oosterpoort en KlinQ. Het plan ligt momenteel bij de medezeggenschapsraden van de organisaties in Brabant en Limburg.

Kracht en talenten benutten

“Wij bevorderen zelfstandigheid en psychische gezondheid door kracht en talenten te benutten. We luisteren, sluiten aan bij behoeften en stimuleren innovatieve ideeën voor betaalbare zorg. Samenwerking, leren en reflectie zijn essentieel, waardoor elke dag onze zorg verbetert met perspectief op veilig, gezond en kansrijk opgroeien en samenleven”, aldus de organisaties.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky