Grote tekortkomingen in de jeugdhulp bij Mutsaersstichting

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet grote tekortkomingen in de jeugdhulp die de Mutsaersstichting biedt. Daarom is de organisatie voor jongeren en hun gezinnen in Limburg en Noord-Brabant onder verscherpt toezicht gesteld. De Mutsaersstichting heeft zes maanden de tijd om het pedagogisch klimaat te verbeteren en afscheid te nemen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Dit meldt IGJ. 

De Mutsaersstichting kampt al tijden met financiële problemen, maar er zijn ook zorgen over de kwaliteit van de jeugdhulp en hoe de organisatie wordt bestuurd. Medewerkers en het bestuur willen wel goede zorg verlenen, maar er zijn desondanks grote tekortkomingen. Behandelgroepen van jongeren met verschillende leeftijden en problemen zijn samengevoegd, waardoor het pedagogisch klimaat niet genoeg aansluit op de individuele behoeften. De Mutsaersstichting mag volgens de wet geen vrijheidsbeperkende maatregelen toepassen, maar doet dit wel.

Onveilige werksfeer

Medewerkers brengen risico’s onvoldoende in kaart en kunnen niet altijd passend handelen bij incidenten. Een belangrijke reden hiervoor is de hoge werkdruk en is de organisatiecultuur onrustig en zelfs onveilig geweest. Medezeggenschapsraden worden niet betrokken bij belangrijke beslissingen. Gelukkig heeft een nieuw bestuur al enkele verbeteringen weten door te voeren, maar deze zijn niet genoeg geweest. Daarom heeft de jeugdhulporganisatie zes maanden de tijd geweest om de noodzakelijke verbeteringen alsnog door te voeren. Lukt dat niet, dan volgen er mogelijk andere maatregelen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky