‘Dien wet voor betere beschikbaarheid jeugdzorg zo snel mogelijk in’

Het jeugdzorgstelsel functioneert al jaren niet naar behoren, zegt MIND. De wachttijden voor kinderen, jongeren en gezinnen nemen al tijdenlang toe en tegelijkertijd worden de problemen steeds complexer. Desondanks verbetert het jeugdzorgstelsel niet. Sinds 2020 is een wet in de maak die de beschikbaarheid van jeugdzorg moet verbeteren, maar deze is nog steeds niet ingediend. MIND roept op hier haast mee te maken en duidelijke afspraken te maken tussen overheden en jeugdhulpaanbieders over de landelijke en regionale inkoop van specialistische jeugdzorg. MIND steunt ook de oproep van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om de privacy van jongeren en hun ouders te beschermen, meldt de organisatie.

De Tweede Kamer overlegt op maandag 29 januari over het wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg’. In haar brief aan de Tweede Kamer wijst MIND op de adviezen van de Raad van State en Autoriteit Persoonsgegevens om te voorkomen dat jongeren en gezinnen straks te maken hebben met onuitvoerbare regels die leiden tot niet-passende zorg. Landelijke afspraken zijn nodig over de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen het Rijk, gemeenten en jeugdhulpaanbieders, de aanspreekbaarheid en controleerbaarheid onder de betrokken partijen.

Robuust en flexibel jeugdzorgstelsel

Als het aan MIND ligt is het jeugdzorgstelsel robuust én flexibel, zodat dit bestand is tegen veranderingen in de toekomst. De mogelijkheid om nieuwe, aanvullende zorgvormen te kunnen toevoegen aan de lijst van regionale zorginkoop moet open blijven.

Dataverzameling NZa

Nadeel volgens MIND is dat de wet grootschalige dataverzameling door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) mogelijk maakt. De NZa kan dan bij gemeenten en zorgaanbieders gezondheidsinformatie en strafrechtelijke gegevens van jongeren en hun ouders opvragen. De Autoriteit Persoonsgegevens is hier kritisch op en vindt dat de noodzaak van het delen van privacygevoelige informatie onvoldoende is aangetoond. Volgens de privacy-autoriteit zijn er genoeg andere mogelijkheden om de beschikbaarheid van jeugdzorg te onderzoeken die niet zo ingrijpend zijn. MIND sluit zich aan bij de oproep van AP om te onderzoeken of er alternatieven zijn.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky