Gemeenten mogen niet beschikkingsvrij werken in de jeugdzorg

Gemeenten die beschikkingsvrij werken in de jeugdzorg, worden opgeroepen hier per direct mee te stoppen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is het volgens de Algemene wet bestuursrecht niet toegestaan om alleen op verzoek een beschikking te verstrekken. Dit meldt Binnenlands Bestuur.

Eind november stuurde Stichting Recht Kinderen van de Staat een brief naar het ministerie van Volksgezondheid. Het verzoek was om een wijziging van de Verordening Jeugdhulp in de gemeente Maassluis te vernietigen. De gemeente wilde namelijk alleen beschikkingen afgeven als een inwoner erom vroeg. Andere gemeenten hanteren deze werkwijze ook om een efficiënt jeugdzorgbeleid te kunnen voeren. Beschikkingen afgeven is volgens gemeenten tijdrovend.

Inwoners niet op rechten gewezen

Stichting Recht Kinderen van de Staat stelt echter dat dit niet is toegestaan volgens de Algemene wet bestuursrecht. Een gemeente zou altijd een schriftelijke beschikking moeten verstrekken. In een beschikking staan onder meer de rechtswaarborgen, zodat inwoners van een gemeente bijvoorbeeld bezwaar kunnen maken. “Door het niet afgeven van een beschikking missen zij die informatie. De gemeente wijst hen dan eigenlijk niet op hun rechten”, zegt jeugdrechtadvocaat Reinier Feiner, die onlangs bestuurslid bij stichting Recht Kinderen van de Staat is geworden.

VWS: altijd beschikking afgeven

Het ministerie van Volksgezondheid sluit zich hier nu bij aan en stelt dat het verlenen van niet vrij toegankelijke jeugdhulp altijd schriftelijk moet worden vastgelegd. Ook moet daarin staan dat een jongere of ouder bezwaar kan maken tegen een besluit. Het raadsbesluit van de gemeente Maassluis wordt echter niet vernietigd. Ook is Maassluis sinds 1 januari 2024 alweer gestopt met het beschikkingsarm werken. Wel hoopt Feiner dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) haar leden oproept om afscheid te nemen van beschikkingsvrij werken in de jeugdhulp.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky