Grote tekortkomingen bij jeugdhulpverlener Hamber Zorg

Bij jeugdhulpverlener Hamber Zorg zijn er ernstige tekortkomingen geconstateerd bij alle drie de locaties in Utrecht, Amersfoort en Duivendracht. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de organisatie onder verscherpt toezicht gesteld. Hamber heeft tot 19 juli 2024 de tijd om alle tekortkomingen weg te nemen. Dit meldt IGJ.

Bij alle drie de locaties ziet de IGJ dat de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de jeugdhulp tekortschiet. Hulpverleners van Hamber maken onvoldoende professionele afwegingen over de veiligheid van de jongeren. Zorgplannen zijn van slechte kwaliteit en er is onvoldoende evaluatie van hulpverleningstrajecten. Ook hebben hulpverleners niet hetzelfde beeld van de wensen, behoeften en risico’s van de jongeren met complexe (gedrags)problematiek.

Geen zorgdiploma

De inspectie heeft ook zorgen over het bestuur en de wijze waarop de organisatie en locaties worden aangestuurd, mede omdat er niet genoeg aandacht is voor leren en verbeteren. Ruim de helft van de medewerkers blijkt niet in het bezit te zijn van een zorgdiploma en medewerkers krijgen niet genoeg mogelijkheden om hun deskundigheid te verbeteren.

Hamber heeft tot uiterlijk 19 juli 2024 de tijd om de tekortkomingen weg te nemen. De IGJ houdt dit proces nauwgezet in de gaten, vanwege de risico’s die de jeugdhulp met zich meebrengt. 

De jeugdhulpverlener biedt beschermd wonen, begeleid wonen, dagbesteding, ambulante jeugdhulp en ambulante begeleiding aan volwassenen.

Door: Nationale Zorggids