Jeugdzorg en jeugdhulp: wat is het verschil?

Vaak worden de begrippen jeugdzorg en jeugdhulp door elkaar gebruikt, terwijl de twee termen eigenlijk een andere betekenis hebben. Wat het verschil tussen jeugdhulp en jeugdzorg is, leggen we je in dit artikel uit.

Wat is jeugdzorg?

Dat de begrippen nog altijd door elkaar worden gehaald, is niet geheel onbegrijpelijk. Ten tijde van de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015, was er eigenlijk geen term voor jeugdhulp. Jeugdzorg betekende toen nog alles dat viel onder opvoedhulp en ondersteuning vanuit jeugdzorgbureaus en aanbieders van jeugd- en opvoedhulp. Alleen jeugd-ggz, jeugd-lvb, jeugdbescherming en jeugdreclassering vielen hier niet onder. Maar tegenwoordig is jeugdhulp wezenlijk anders dan jeugdzorg.

Jeugdzorg is namelijk de verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdzorg voor kinderen en jongeren wordt meestal geregeld vanuit de Jeugdwet, en heel soms vanuit de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg. Jeugdzorg is er voor kinderen van 0 tot 23 jaar.

Wat is jeugdhulp?

Jeugdhulp is een iets uitgebreidere term, die alle vormen van hulp en ondersteuning omvat. Dan gaat het om hulp aan jongeren met een licht verstandelijke beperking, opvoedhulp en bijvoorbeeld jeugd-ggz. Dit kan licht ambulante zorg zijn die verleend wordt door een wijkteam, maar ook gespecialiseerde zorg op een gesloten afdeling. Ook wel gesloten jeugdhulp genoemd. Dan is er nog pleegzorg en kunnen jongeren terecht in een logeerhuis, gezinshuis of op een zorgboerderij.

Jeugdhulp kan doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar. En jongeren in pleeggezinnen of gezinshuizen hebben recht op verblijf tot hun 21ste. Jeugdhulp wordt uitgevoerd door jeugdhulpaanbieders.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky