Jeugdzorg noemt eigen bijdrage onacceptabel en vreest voor zorg mijders

De jeugdzorg vreest dat mensen noodzakelijke zorg mijden als zij een eigen bijdrage moeten gaan betalen, zoals het kabinet in de voorjaarsnota voorstelt. Die bijdrage moet helpen om de bezuiniging van 511 miljoen euro vanaf 2026 te kunnen halen. Jeugdzorg Nederland noemt de eigen bijdrage "onacceptabel", omdat het de zorg minder toegankelijk zou maken.

"Het gaat hier om kwetsbare gezinnen en kinderen die het hardst hulp nodig hebben", zegt directeur Leon Noorlander op de plannen van het demissionaire kabinet. "Als deze mensen vanwege de financiële drempel zorg gaan mijden, dan leidt dat tot een verergering van problemen en zullen er op termijn meer zware vormen van zorg nodig zijn." Jeugdzorg Nederland waarschuwt dat met deze maatregelen "de problemen op termijn alleen maar groter" worden.

Ook vindt Noorlander het vreemd dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen lichamelijke en mentale klachten in het betalen van een eigen bijdrage. Mensen met mentale klachten moeten "straks de portemonnee trekken". "En dat terwijl het mentale welzijn van jongeren fors afneemt en onder druk staat. Dat moet je als maatschappij niet beboeten, je moet het omarmen en helpen oplossen."

Onbestaanbaar 

In de voorjaarsnota die maandag is gepresenteerd, staat dat het demissionaire kabinet een voorgenomen bezuiniging op de jeugdzorg van ruim 500 miljoen euro in 2025 schrapt. Vanaf 2026 staat er nog wel een bezuiniging van 511 miljoen euro in de boeken. Het is aan een nieuw kabinet om dit wel of niet door te zetten. De 511 miljoen komt bovenop een eerdere bezuiniging van 1 miljard euro in de jeugdzorgsector. Die wordt momenteel al uitgevoerd.

Ook vakbond FNV Jeugdzorg vreest zorgmijders en noemt de eigen bijdrage "onbestaanbaar". "In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) werd ook een tijdje een eigen bijdrage gevraagd en het bleek dat mensen zorg gingen uitstellen. Daar is blijkbaar niet van geleerd", zegt bestuurder Maaike van der Aar. Ook staan de maatregelen volgens haar ver af van de praktijk, bijvoorbeeld in het geval dat kinderen hulp vragen zonder dat ouders daarvan weten. "Valt de rekening toch bij hen op de mat als een meisje langskomt, omdat ze zwanger is of mishandeld wordt"?, vraagt Van der Aar zich hardop af. Ook zijn ouders of verzorgers van jongeren soms niet in beeld. "Het kabinet zou deze kinderen juist moeten beschermen."

Door: ANP