ZIKOS-afdelingen in de jeugdzorg gaan definitief dicht

De zorg voor kinderen op de ZIKOS-afdelingen van jeugdzorgaanbieders Stichting iHUB en Stichting Pactum schiet ernstig tekort, zo laat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) weten. Professionals, aanbieders, gemeenten en het rijk hebben daarom besloten om de afdelingen definitief te sluiten. Dit melden IGJ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Op ZIKOS-afdelingen is de intensiteit van de behandeling van jongeren van 12 tot 18 jaar zeer hoog. Zij komen op de afdeling in de gesloten jeugdzorg terecht vanwege complexe en meervoudige gedragsproblemen in combinatie met een acute psychiatrische crisis. Jongeren op zo’n afdeling hebben soms ook ernstige emotionele stoornissen, waardoor ze een groot risico voor zichzelf kunnen vormen. Landelijk zijn er achttien ZIKOS-bedden, verdeeld over ’t Anker van iHUB en Pactum.

Ontbinding van overeenkomst

Beide instellingen hebben aangegeven te willen stoppen met Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie. Op dit moment geldt er al een opnamestop, ingesteld door de VNG, en verblijven er nog acht jongeren. Het nieuwe onderzoek van IGJ geeft aanleiding om te besluiten helemaal geen nieuwe kinderen meer te plaatsen op beide ZIKOS-afdelingen. Op de korte termijn worden afspraken gemaakt om de lopende overeenkomst met de gemeenten met wederzijds goedvinden te ontbinden.

Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd blijft beschikbaar voor ondersteuning bij het organiseren van passende zorg voor de overgebleven jongeren. De komende zes maanden moeten Pactum en iHuB zich alsnog inzetten om te voldoen aan de normen voor goede jeugdhulp voor de jongeren die nog op de afdeling verblijven.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky