Jeugdhulpaanbieders onder steeds grotere financiële druk

Middelgrote en grote jeugdhulporganisaties staan onder grote druk door een hoog ziekteverzuim, flinke personeelskosten en stijgende energielasten. Met name grote aanbieders van jeugdhulp zijn financieel extra kwetsbaar door de loonstijging in de Cao Jeugdzorg. Er is steeds minder ruimte om te investeren in personeel en innovatie, terwijl de Hervormingsagenda Jeugd dit noodzakelijk acht. Dit meldt de Jeugdautoriteit.

Het aantal jeugdaanbieders dat verlies lijdt, neem toe. Volgens de Jeugdautoriteit is dit helaas in de lijn der verwachtingen, gezien de druk op de tarieven, het hoge ziekteverzuim en de coronasteun waarop geen aanspraak meer gedaan kan worden. Vooral grote aanbieders hebben een negatief financieel resultaat. Directeur Kees van Nieuwamerongen van de Jeugdautoriteit: “Naast hoge kosten voor bijvoorbeeld inhuur van extern personeel staan grote aanbieders aan de lat voor hoog complexe, specialistische zorg die in gevallen gepaard gaat met de financiering van verblijfsfuncties.”

Toegankelijkheid van jeugdzorg onder druk

De Jeugdautoriteit waarschuwt ervoor dat bedreiging van de financiële gezondheid van deze aanbieders ook een dreiging van de continuïteit en toegankelijkheid van de jeugdzorg betekent. Aanbieders met acute geldproblemen leveren ongeveer een derde van de omzet in de sector. Over kleine aanbieders zijn minder zorgen omdat ze hun financiën makkelijker op peil kunnen houden. Ze zijn flexibeler en hebben minder vaste lasten.

Loonstijging Cao Jeugdzorg

Nu aanbieders ook nog te maken krijgen met een loonstijging in de Cao Jeugdzorg, zullen grote aanbieders die het financieel zwaar hebben, het dit jaar nog zwaarder krijgen. Zo’n 66 procent verwacht een impact van de cao op hun organisatie en bijna de helft vreest voor financiële problemen binnen een half jaar of op de langere termijn. Ook hier zullen met name de grote, maar ook de middelgrote, aanbieders te maken hebben met kleinere marges.

De Jeugdautoriteit pleit voor meer structurele maatregelen. Gemeenten en jeugdhulpinstellingen blijke concrete oplossingsrichtingen in beeld te hebben en willen hierover met elkaar in gesprek. “Dit is een stap in de juiste richting.”

Door: Nationale Zorggids