Vooral meer tienermeiden met jeugdhulp in 2023

In 2023 ontvingen 10.000 meer jongeren dan in 2021 jeugdzorg: 474.000 jongeren in totaal. Vooral meer jongeren krijgen jeugdhulp zonder verblijf, met name meiden van 12 tot 18 jaar. Dit meldt CBS.

Vorig jaar kreeg ruim 11 procent van de jongeren tot 23 jaar een of meerdere vormen van jeugdzorg en ongeveer 14 procent van de jongeren tot 18 jaar. De meest ontvangen vorm van jeugdzorg is jeugdhulp zonder verblijf: 447.000 jongeren, ofwel 94 procent van het totaal. Zij wonen thuis en komen bij een therapeut of psycholoog voor bijvoorbeeld groepstherapie of individuele therapie.

Tienermeiden met jeugdhulp zonder verblijf

Opvallend is het aantal tienermeiden dat jeugdhulp zonder verblijf kreeg: 102.000 meiden van 12 tot 18 jaar kregen deze vorm van jeugdhulp. Dat zijn er 10.000 meer dan in 2021. Desondanks krijgen jongens van 8 tot 12 jaar naar verhouding nog altijd het vaakst jeugdhulp: bijna 25 procent.

Ondertoezichtstelling

Het aantal jongeren dat gebruikmaakte van de overige vormen van jeugdzorg, zoals jeugdhulp met verblijf of ondertoezichtstelling of onder voogdij, daalde in 2023 ten opzichte van 2021. Ook ontving 4 procent minder jongeren jeugdreclassering.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky