Motie voor meer aandacht aantal vaccinaties Zeeland aangenomen

In Zeeland heeft een meerderheid van de partijen in de Provinciale Staten een motie aangenomen voor het dalende aantal vaccinaties in de provincie. De BB, ChristenUnie, VVD, D66 en CDA willen van gemeenten, GGD en de jeugdgezondheidszorg weten wat de huidige stand van zaken is omtrent inentingen uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en hoe zij de vaccinatiegraad willen verhogen. Dit meldt Skipr. 

Zeeland heeft een vaccinatiegraad van 74,8 procent en ligt daarmee ver onder het landelijke gemiddelde. De indieners van de motie vrezen voor de risico’s voor de volksgezondheid. Onlangs was er al een landelijk kinkhoestuitbraak en kampte Brabant met een mazelenuitbraak. D66-fractievoorzitter Wouter Versluijs wil dat zoveel mogelijk leed voorkomen wordt, en dat kan met vaccinaties.

Provincie niet verantwoordelijk

Volgens gedeputeerde Harry van der Maas is de provincie Zeeland niet verantwoordelijk voor de vaccinaties of het verhogen van de vaccinatiegraad. Die ligt deels bij gemeenten. Het enige wat hij zegt te kunnen doen is de zorgen over te dragen aan de verantwoordelijke instanties. “Ik wil me daar niet aan onttrekken.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky