Jongeren in Maastricht maken minder vaak gebruik van jeugdzorg

De dalende trend zet door: ook in 2023 kregen minder kinderen en jongeren in Maastricht jeugdzorg. Ruim 16 procent ontving deze vorm van hulp vorig jaar, terwijl dat in 2022 nog 17,2 procent was. Ook eerder nam het aantal jeugdzorggebruikers al af. Dit meldt RTV Maastricht. 

In 2023 woonden 202 Maastrichtse kinderen en jongeren bij pleegouders of in een gezinshuis. Een jaar eerder waren dat er nog 28 meer. Er is sprake van een halvering van het aantal jongeren dat zelfstandig woont maar daar wel begeleiding bij nodig heeft of in een verblijfsgroep woont. In 2022 kregen 1.415 kinderen en jongeren individuele of groepsbegeleiding en in 2023 waren dat er nog 1.197.

Minder jeugdhulpaanbieders gecontracteerd

Wethouder Hubert Mackus wijt een deel van de daling aan de nieuwe contractering. Minder aanbieders hebben een contract met de gemeente. Ook werken zij meer in samenwerkingsverbanden.

De cijfers klinken positief en  zijn dat ook, maar Maastricht blijft achterliggen op het landelijke gemiddelde. “Uit meerdere onderzoeken blijkt dat dit deels te verklaren is door objectieve bevolkingskenmerken: armoede, ouders met psychische problematiek, eenouderhuishoudens in de bijstand. Maar een volledige verklaring is nog steeds niet voorhanden”, aldus het stadsbestuur. Er zijn ook sterke verschillen tussen gemeenten.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky