Normal_pexels-shvets-production-7176319__1_

Zorgorganisaties Koraal en VIA Jeugd, beide actief in Limburg en Brabant, hebben aangekondigd te gaan fuseren. Door deze samenwerking hopen zij de instroom naar gesloten jeugdzorg te voorkomen en de gespecialiseerde jeugdhulp voor de toekomst te waarborgen. Dit meldt L1 Nieuws.

Koraal biedt jeugdhulp, gehandicaptenzorg en speciaal onderwijs in Limburg en Brabant. Daarnaast heeft het een landelijk behandelprogramma voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychiatrische problemen, die ook slachtoffer zijn van mensenhandel. VIA Jeugd richt zich op jongeren met ernstige gedragsproblemen en is al geruime tijd bezig met het afbouwen en ombouwen van de gesloten jeugdhulp naar kleinschalige opvang.

Druk op de jeugdzorg

Beide organisaties constateren dat de jeugdhulp onder druk staat. Door de krachten te bundelen, willen zij sterker worden en de uitdagingen in de jeugdzorg beter aanpakken. Het delen van kennis en behandelcapaciteit, en het organiseren van het totale zorgaanbod in samenhang, moet bijdragen aan een slagvaardig zorglandschap dat de instroom in JeugdzorgPlus kan voorkomen.

Positieve reacties

Wethouder Hubert Mackus van de Zuid-Limburgse gemeenten reageert positief op het voornemen tot intensievere samenwerking tussen Koraal en VIA Jeugd. Hij benadrukt het belang van deze stap voor de toekomst van de gespecialiseerde jeugdhulp in de regio.

Deze fusie markeert een belangrijke ontwikkeling in de jeugdzorg, gericht op het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor jongeren in Limburg en Brabant. Door samen te werken, hopen Koraal en VIA Jeugd een duurzamere en effectievere zorgstructuur te creëren die beter inspeelt op de behoeften van kwetsbare jongeren.