Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
Telefoon:
070 340 79 11
Fax:
070 340 78 34
Website:
http://www.rijksoverheid.nl
E-mail:
info@minvws.nl
Facebook:
https://www.facebook.com/MinVWS
Twitter:
https://twitter.com/minvws?lang=nl

NZG Locatie