Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht

Postbus 9696
3506 GR Utrecht
Telefoon:
030-2739883
Website:
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl
Facebook:
https://www.facebook.com/Nederlandzorgt

De NVZ is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland. Wij behartigen de belangen van onze leden op zorginhoudelijk, economisch en sociaal vlak.

NZG Locatie