Normal_download__4_

De gemeenten Leiden, Zoeterwoude, Leiderdorp en Oegstgeest gaan de handen in één slaan en zoeken de komende maand gezamenlijk naar een oplossing voor de problemen die de overheveling van de zorg naar de gemeenten hen op gaan leveren. Samen met zorgorganisaties wordt een plan opgesteld over de nieuwe inrichting van het zorgsysteem. Dit meldt het Leidsch Dagblad. 

De gemeenten hebben besloten met elkaar en met bestaande en nieuwe zorgorganisaties om tafel te gaan omdat ze willen dat de zorg die ze per 2015 gaan bieden zo goed mogelijk past bij de wensen van de bewoners. Gezamenlijk willen ze plannen op gaan stellen waarin onder meer de dagbesteding en hulp in het huishouden aan bod komen. 
 
Vanaf 1 januari 2015 zal de zorg gedecentraliseerd worden en deze verandering komt samen met zware bezuinigingen. Ouderen zullen daardoor langer zelf thuis moeten blijven wonen. Gehandicapten moeten door de gemeente aan een baan geholpen worden en jeugdzorg wordt ook onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten ondergebracht. 
 
© Nationale Zorggids