Normal_samenwerken_hand_schudden

Hoewel gemeenten meestal verantwoordelijk zijn voor preventie voor risicogroepen, is het vaak onduidelijk wat precies de taken zijn van de gemeenten en wat de rol van de zorgverzekaars is. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, meldt Zorgvisie.

Risicogroepen zijn groepen mensen die nog geen klachten hebben, maar daarop wel een verhoogd risico hebben, bijvoorbeeld het risico van mantelzorgers op overbelasting of jongeren die kans hebben op obesitas. Gemeenten zijn veelal verantwoordelijk voor deze groepen, maar wie wat doet in de praktijk is bij gemeenten en zorgverzekeraars niet altijd duidelijk.

“Een knelpunt is dat de baten van investeringen van gemeenten in deze doelgroepen neerslaan bij zorgverzekeraars. Dan lijkt het redelijk dat zij ook bijdragen in de kosten”, zegt RIVM-onderzoeker Jeroen Struijs tegen Zorgvisie. Hij bracht samen met een team in kaart welke lokale initiatieven vorig jaar zijn opgezet, op welke doelgroepen deze initiatieven zich richtten en de mate van samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars.

Vorig jaar telde Nederland 72 lokale initiatieven, waarvan er bij 58 informatie beschikbaar was over de betrokkenheid van de gemeenten en van de zorgverzekeraars. Toch waren er ook 26 initiatieven waarbij beide partijen niet met elkaar in gesprek gingen of waarbij één van de partijen helemaal niet betrokken was. Bij 14 van de 72 initiatieven hebben de zorgverzekeraars en gemeenten ‘elkaar gevonden’, zegt Struijs. Zo hebben de partijen voor deze initiatieven afspraken gemaakt over de investeringen en de baten. Het ministerie van Volksgezondheid wil naar aanleiding van dit onderzoek een digitaal loket opzetten, waar alle partijen de benodigde informatie kunnen vinden. Zo wordt samenwerking hopelijk meer gestimuleerd. 

Door: Redactie Nationale Zorggids