Extra woningen senioren

Al jaren zegt ANBO dat er veel te weinig geschikte seniorenwoningen zijn in ons land. Een recent onderzoek van de Rabobank bevestigt dat. Volgens onderzoek van de bank, blijkt dat er op dit moment al behoefte is aan 250.000 extra seniorenwoningen. Dat worden er zelfs 400.000 in de komende 20 jaar. Van de momenteel meer dan 2 miljoen seniorenhuishoudens in Nederland, zijn maar liefst 820.000 woningen ongeschikt om tot op hoge leeftijd in te blijven wonen. 

Aanbod al langer niet in lijn met behoeften

Dat er een enorm verschil is tussen de demografische ontwikkeling van de Nederlandse bevolking en het aantal beschikbare ouderenwoningen, liet eerder onderzoek van ANBO en brancheorganisatie ActiZ ons al zien. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Veel mensen denken dat ouderen niet willen verhuizen, maar wij krijgen andere signalen. Oudere mensen willen wél verhuizen, zeker als ze merken dat hun huidige woning te groot wordt, het traplopen lastiger wordt en er geen voorzieningen zoals een supermarkt in de buurt zijn. Alleen zijn die geschikte woningen er niet of nauwelijks. Daardoor blijven ouderen in hun huidige huis wonen; huizen die eigenlijk beter geschikt zijn voor starters en gezinnen.”
 

Mogelijke stimulans voor doorstroom woningmarkt

ANBO pleit er al jaren voor dat er snel nieuwe woonvormen komen voor ouderen. Woonvormen waarin senioren zelfstandig kunnen (blijven) wonen, met de mogelijkheden tot sociaal contact en in de buurt van belangrijke voorzieningen. Liane den Haan: “Als ouderen naar dit soort woningen zouden kunnen verhuizen, komt ook de doorstroom op de woningmarkt weer op gang. Een win-win voor iedereen!”
 
Wooncomplexen met een geschikte lift of woningen met een traplift kunnen voor senioren veel gemak en wooncomfort bieden. Investeren in hoogwaardige hulpmiddelen kan ervoor zorgen dat een woning langer bewoond kan blijven waardoor de behoefte of noodzaak om te verhuizen bij ouderen afneemt. Een goed voorbeeld van hulpmiddelen van een hoge kwaliteit zijn de bijvoorbeeld de trapliften van thyssenkrupp. Natuurlijk zijn hulpmiddelen slechts een deel van de oplossing. 
 

Snel bouwen wenselijk

Het recente onderzoek van de Rabobank bevestigt dat er te weinig wordt ingesprongen op de veranderende demografische ontwikkelingen en dat er momenteel te weinig geschikte woningen voor senioren in Nederland zijn. Er wordt al jaren gehamerd op deze groeiende kloof. Bovendien wordt gesignaleerd dat het gebrek aan actie op de woningmarkt afgewenteld wordt op de zorg.
 
Liane den Haan: “Het gebrek aan geschikte seniorenwoningen wordt de komende jaren echt een groot probleem. Als de coronacrisis voorbij is, moet het kabinet dit als eerste agenderen en vaart gaat maken met de bouw ervan.