Normal_portemonnee__geld__betalen

 KBO-PCOB zegt geschrokken te zijn van de laatste koopkrachtcijfers. Uit de doorrekening van het regeerakkoord door het Centraal Planbureau blijkt dat gepensioneerden er in 2022-2025 gemiddeld 0,4 procent per jaar op achteruitgaan. Ouderen worden verder op achterstand gezet, doordat de verhoging van het minimumloon niet wordt gekoppeld aan de AOW, zegt de seniorenorganisatie. Dit is op zich al onaanvaardbaar, zegt KBO-PCOB, maar daarnaast zijn de compensatiemaatregelen in het coalitieakkoord volstrekt ontoereikend. De organisatie roept de Tweede Kamer op het koopkrachtbeleid van het kabinet te corrigeren. Dit meldt KBO-PCOB. 

Volgens de berekeningen die de coalitie in december naar buiten bracht, zou de koopkracht van gepensioneerden achterblijven bij die van werkenden en uitkeringsgerechtigden, maar gemiddeld toch nog iets stijgen. Nu de rekenmeesters van het CPB ernaar hebben gekeken, blijkt het allemaal nog erger. Het overgrote deel van de gepensioneerden blijft vier jaar lang onder de nullijn. Gemiddeld blijven gepensioneerden een half procentpunt per jaar achter bij werkenden en uitkeringsgerechtigden. “Ronduit een belediging voor gepensioneerden” , zo noemt KBO-PCOB-woordvoerder Gusta Willems het koopkrachtbeleid van het nieuwe kabinet.

Loslaten AOW-koppeling gevaarlijk precedent

Het CPB heeft ook de voorgenomen extra verhoging van het minimumloon meegenomen in de analyse. Het kabinet koppelt deze wel door naar de minimumuitkeringen, maar niet naar de AOW. KBO-PCOB vindt dit onacceptabel, en vreest dat AOW’ers hierdoor ook in de verdere toekomst niet meer kunnen vertrouwen op de koppeling. “Het loslaten van de AOW-koppeling schept een gevaarlijk precedent” , aldus Willems.

In plaats van de AOW te koppelen, verhoogt het kabinet de ouderenkorting met 376 euro in 2025. Hoewel dit voor sommige senioren positief uitpakt, bevestigt de CPB-analyse de eerste kritiek dat gepensioneerden die geen of nauwelijks aanvullend pensioen hebben, niets aan de hogere ouderenkorting hebben omdat ze deze niet kunnen verzilveren. Willems: “Wat senioren betreft scoort het kabinet in zijn eerste rapport een dikke onvoldoende voor koopkracht.”

Door: Nationale Zorggids