Normal_ouderen_handen_thuiszorg_steun

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het eerste deel van de aanwijzing voor thuiszorgorganisatie Maria Service in Enschede beëindigd. Dit omdat Maria Service de zorgverlening aan cliënten die zorg kregen volgens de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet heeft gestopt. Maria Service mag pas weer cliënten aannemen als aan de hele aanwijzing is voldaan, meldt IGJ. 

Eind december gaf de inspectie Maria Service een aanwijzing. Maria Service voldeed niet aan de normen voor goede zorg, waardoor risico’s ontstonden voor de veiligheid van cliënten. De aanwijzing bestaat uit twee delen. Voor het eerste deel moest Maria Service voor 13 januari alle cliënten die zorg ontvingen volgens de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet overdragen aan een andere zorgaanbieder. Ook mocht Maria Service geen nieuwe cliënten meer aannemen.

Als Maria Service weer zorg gaat bieden moet de thuiszorgorganisatie voldoen aan de normen uit het tweede deel van de aanwijzing.

Zorgverlening beëindigd

Maria Service heeft per 1 januari de zorgverlening beëindigd aan de cliënten die onder de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet vallen. Ook heeft Maria Service geen nieuwe cliënten aangenomen.

Tweede deel aanwijzing

Hiermee is het eerste deel van de aanwijzing tot een einde gekomen. Het tweede deel van de aanwijzing blijft nog wel van kracht. Maria Service mag pas weer cliënten aannemen en zorg verlenen als de inspectie heeft vastgesteld dat Maria Service voldoet aan de normen voor goede en veilige zorg.

Door: Nationale Zorggids