Normal_normal_ouderen__ouderenzorg__mantelzorg__ggz

Thuiszorgaanbieder Carpe Diem in Rotterdam is onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voldoet de zorg van de instelling niet aan de normen voor verantwoorde en goede zorg en vertoont het tekortkomingen. Binnen een half jaar moet de zorg bij Carpe Diem weer op orde zijn. Dit meldt IGJ. 

De inspectie deed op 3 dagen in februari en maart onderzoek naar Carpe Diem. Op basis van die bezoeken is vastgesteld dat de thuiszorgaanbieder aan geen van de normen voor verantwoorde en goede zorg voldoet. Door de tekortkomingen op de terreinen ‘de client centraal’, ‘deskundige zorgverlener’ en ‘sturen op kwaliteit en veiligheid’, ziet de IGJ risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Onvoldoende deskundig personeel

Er is op dit moment onvoldoende vertrouwen in de manier waarop Carpe Diem stuurt op kwaliteit en veiligheid van de zorg. Cliëntdossiers zijn niet altijd actueel en compleet. Ook is er onvoldoende deskundig personeel beschikbaar voor de zorg die cliënten nodig hebben. Carpe Diem heeft geen plan voor het verder opleiden van personeel. Daarbij houdt Carpe Diem niet structureel de kwaliteit van de zorg in de gaten en stuurt het niet systematisch op verbetering, zoals door het melden en leren van incidenten.

De thuiszorginstelling moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 11 november 2022 voldoen aan de normen voor  goede en veilige zorg. Dit wordt tijdens het verscherpt toezicht nauwlettend in de gaten gehouden. Als het nodig is, kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Door: Nationale Zorggids