Normal_nurse-with-senior-woman-in-wheelchair-at-hospital-2022-12-16-09-49-56-utc__1_

In zeven Noord-Limburgse gemeenten is op donderdag 15 december ‘Stevig Staan’ van start gegaan. Het valpreventieprogramma voor ouderen helpt 70-plussers in onder meer Venlo om het risico op een val te verminderen en deze zelfstandigheid te vergroten of te behouden. Ouderen die willen deelnemen aan het programma kunnen zich aanmelden via www.stevigstaan.nu. Dit meldt de gemeente Venlo. 

In de regio Noord-Limburg worden ouderen binnen dit programma gescreend op valrisico en beweegproblemen. Heeft een oudere een verhoogd risico op vallen, dan kan hij of zij een gericht beweegaanbod en ondersteuning op maat ontvangen. 2.500 mensen kunnen hieraan meedoen.

Overlijden aan gevolgen van val

Regionaal vallen er ieder jaar 28.900 ouderen. Zij houden daar ernstige gevolgen aan over of komen er zelfs door te overlijden. In Noord-Limburg vallen ouderen drie keer vaker dan het landelijk gemiddelde. Op jaarbasis sterven in Nederland 5.4000 mensen door een val.

Noord-Limburg werkt samen met zorgverzekeraars CZ en VGZ, De Zorggroep, FysunieQ, VeiligheidNL en Vilans. Het doel is het aantal ouderen die vallen terug te dringen, het aantal opnames op de spoedeisende hulp te verminderen en de balans en spierkracht te verbeteren.

Door: Nationale Zorggids