Normal_dementie__wijkverpleging__thuiszorg__ouderenzorg__ouderen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op Avian Thuiszorg beëindigd. De wijkverpleging die Avian bood in omgeving Breda en Tilburg is gestopt. Dit meldt IGJ.

Op 25 januari stelde de inspectie Avian onder verscherpt toezicht. Binnen drie maanden moest de thuiszorgaanbieder voldoen aan de normen voor goede en veilige zorg. 
 
Avian is op 22 februari door de rechtbank failliet verklaard. De inspectie heeft vastgesteld dat er geen cliënten meer zorg ontvangen van Avian.

Vergunning intrekken

Avian verleent geen zorg meer volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Daarmee is het verscherpt toezicht van de inspectie gestopt. De inspectie heeft de minister geadviseerd om de toelatingsvergunning van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in te trekken. Dit betekent dat als Avian weer zorg wil gaan verlenen, de zorgaanbieder zich opnieuw moet aanmelden.
 
Door: Nationale Zorggids