Normal_dementie__dementiezorg__ouderenzorg

De wachtlijst voor ouderenzorginstellingen is in een jaar tijd bijna 60 procent gestegen. Dit blijk uit cijfers van de Zorgcijfersdatabank, waarbij de lijst verdubbeld is in vergelijking met twee jaar geleden. Het gaat om cliënten met de meest urgente zorgvraag en dus zo snel mogelijk geplaatst moeten worden. Helaas moeten ze weken en soms zelfs maanden wachten op een plek in een zorginstelling. Voor 29 mensen werd de Treeknorm overschreden. Dit meldt Skipr.

Begin maart stonden 372 ouderen in de rij voor een plek bij een zorginstelling. Dat is een stijging van 57 procent in vergelijking met het jaar 2022, en een stijging van 124 procent met het jaar daar weer voor.

Intensieve zorg

Deze cliënten verblijven vaak al in een ziekenhuis of revalidatie-instelling en moeten overgeplaatst worden naar een zorginstelling met intensieve begeleiding. Deze beschermde omgeving kan nodig zijn vanwege dementie of omdat ze intensieve zorg nodig hebben om verder te revalideren.

Terwijl de wachtlijst in het afgelopen halfjaar iets gekrompen is, moeten 20.986 mensen nog geplaatst worden in een ouderenzorginstelling, tweeduizend meer dan het jaar ervoor. Mensen die niet direct een plek krijgen, kunnen overbruggingszorg krijgen van zorgkantoren.

Zorgtekort overal te zien

ActiZ ziet dat er snel een oplossing moet komen, omdat het aantal dementiegevallen de komende jaren zal verdriedubbelen. “Om de stijgende zorgvraag aan te kunnen, moeten we alles op alles zetten en moet de manier waarop we de zorg organiseren veranderen.” ActiZ stelt dat er extra verpleeghuizen moeten komen en dat thuiszorg versterkt moet worden. Ook moeten er passende randvoorwaarden gecreëerd worden voor meer en betere ouderenhuisvesting.

Organisatie CZ gelooft dat de steeds langere wachtlijst komt door het aanhoudende personeelstekort. “De vraag van ouderen neemt toe, maar het beschikbare personeel niet. En zo ontstaat een zorgkloof die vorig jaar verder is gegroeid.” De zorgbemiddelaar probeert cliënten zoveel mogelijk te plaatsen op een plek van voorkeur, wat helaas niet altijd mogelijk is. “Omdat ze ook contact onderhouden met de client, weten zij ook wanneer het thuis met overbruggingszorg echt niet meer gaat. Dan kan een crisisplek uitkomst bieden. Niet wenselijk maar soms helaas wel noodzakelijk.”

Volgens Zilveren Kruis komt de forse toename doordat ouderen die geveld waren door de griep of een ander virus en hierdoor in het ziekenhuis waren opgenomen, nu weer uitstromen. Hun wachtlijst voor urgente gevallen verdubbelde van 36 naar 76 in een jaar tijd. Op het moment is de wachtlijst weer gedaald naar 40 cliënten.

Door: Nationale Zorggids