Normal_230607rbdenhaagbakkervsnederlandsestaatpensioenvoldoen__1_

De Haagse rechter in kort geding heeft een week langer tijd nodig dan gebruikelijk om uitspraak te doen over de claim van de gepensioneerde John Bakker. De 84-jarige Bakker eist van de Nederlandse Staat een voorschot van de schade als gevolg van het jarenlang niet indexeren van zijn pensioen. Dit meldt Stichting Pensioenvoldoen.nl.

Dat bleek dinsdag 6 juni na afloop van het kort geding.
 
Mr. Jos Wouters, de advocaat van de 84-jarige Bakker, stelde in de rechtszaal dat de Nederlandse Staat in 2007 geblunderd heeft bij de implementatie van dwingende Europese regelgeving door die niet op te nemen in de Nederlandse Pensioenwet. Dat heeft ertoe geleid dat gepensioneerden en werkenden die pensioenpremie betalen vanaf 2008 zwaar zijn benadeeld omdat de pensioenen ten onrechte niet zijn geïndexeerd.
 
Verder heeft het toenmalig kabinet, aldus advocaat mr. Wouters, de Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd met betrekking tot de implementatie van de ‘risicovrije rente’ als rekenrente om de dekkingsgraad van pensioenfondsen te bepalen. Dat wordt volgens Wouters onderschreven in het rapport van CEIOPS (dat namens alle lidstaten controle houdt op de pensioenfondsen) waarin wordt gesteld dat de discontovoet dwingend is en dat Nederland zich daar niet aan heeft gehouden.

Gedupeerden

Bij PensioenVoldoen.NL, die een megaclaim tegen de Staat voorbereidt, hebben zich inmiddels meer dan 120.000 Nederlanders als gedupeerde aangemeld. Advocaat mr. Damiën Berkhout van PensioenVoldoen.NL stelde dat de kassen van de pensioenfondsen uitpuilen, terwijl er niet is geïndexeerd. 
 
Het verweer van de Staat hield in dat Nederland strenger zou mogen zijn dan dat Europese richtlijn (IORP I) voorschrijft. Mr. Jos Wouters ontkent dat en stelde dat de pensioenkassen zo goed zijn gevuld dat over twintig jaar alle baby’s in Nederland bij wijze van spreken na hun geboorte gelijk met pensioen kunnen gaan.
 
De rechtbank in Den Haag was op 7 juni 2023 het toneel van een kort geding van John Bakker uit Leeuwarden (op de rug gezien) tegen de Staat der Nederlanden. Bakker eist met terugwerkende kracht indexatie van zijn pensioen. Hij werd bijgestaan door advocaat mr. Jos Wouters en mr Damiën Berkhout. De zaak is een opmaat naar een megaclaim die de Stichting PensioenVoldoen.NL in voorbereiding heeft. 
 
Door: Nationale Zorggids
Foto: PensioenVoldoen.NL