Normal_elder-holding-walking-cane-2021-08-26-15-43-13-utc__1_

Nationale-Nederlanden krijgt een boete opgelegd van 425.000 euro door AFM. Volgens de verzekeringsmaatschappij heeft de organisatie tienduizend klanten verkeerd en te laat geïnformeerd over hun pensioen. Dit meldt Nu.nl. 

Volgens de AFM hebben pensioenorganisaties de plicht om deelnemers op de hoogte te brengen van hoeveel pensioen zij kunnen verwachten en of dit genoeg is voor een zekere toekomst. Ook moeten zij geïnformeerd worden over de risico’s van pensioenvoorziening en de keuzemogelijkheden die ze hebben.

Plicht gefaald

De Nationale-Nederlanden heeft hierin gefaald. Zo hebben zij aan bijna 75.000 pensioendeelnemers minstens zeven jaar onjuiste polis informatie geleverd. Dit kwam door een rekenfout, waardoor de beleggingswaarde van de polis onjuist was vastgesteld.
 
Ook heeft de organisatie zes jaar lang geen start-, wijzigings- en stopbrieven gestuurd, wat wettelijk verplicht is. Volgens de toezichthouder kwam dit door problemen met IT en operationele fouten. Deze zijn inmiddels opgelost.
 
Nationale-Nederlanden moet in eerste instantie een boete betalen van 500.000 euro. Deze is echter verlaagd met 15 procent, omdat de organisatie haar de fouten erkent en boete accepteert.
 
Door: Nationale Zorggids / Marian van Reesch