Bezuinigingsplannen ouderenzorg controversieel verklaard

De bezuinigingen op de ouderenzorg en de plannen voor de acute zorg zijn door een Kamermeerderheid controversieel verklaard. Die onderwerpen kunnen niet meer door het demissionair kabinet worden behandeld. Dat gebeurde in de procedurevergadering van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Tweede Kamer neemt volgende week in een plenaire vergadering een definitief besluit.

De diverse maatregelen die demissionair minister Conny Helder voor Langdurige Zorg wil nemen in de ouderenzorg, waaronder verpleeghuiszorg, zijn zo vergaand dat de Kamerleden vinden dat kabinet en Kamer niet meer over hun graf heen moeten regeren. Het gaat onder meer om honderden miljoenen aan bezuinigingen die het inmiddels demissionaire kabinet-Rutte IV wil doorvoeren.

Ook de plannen van zorgminister Ernst Kuipers rond de acute zorg worden niet meer behandeld. Kuipers wil onder meer afstappen van de huidige 45-minutennorm waarbinnen een ambulance een patiënt naar een spoedeisende hulppost (SEH) moet brengen.

Gevoelige onderwerpen

Diverse verzoeken om onderwerpen controversieel te verklaren, haalden het net niet. Zo deden PvdA en GroenLinks een klemmend beroep op de Kamer om de hervormingsplannen van het eigen risico voor medische specialistische zorg niet meer te behandelen. De SGP en de ChristenUnie wilden een aantal medisch-ethische kwesties vooruitschuiven, maar ook die wens werd niet door een meerderheid gehonoreerd.

Over een aantal debatten wordt later besloten of deze Kamer die nog gaat voeren met het demissionaire kabinet. Het gaat vooral over politiek gevoelige onderwerpen, zoals een debat over de omstreden mondkapjesdeal tussen het ministerie van VWS en Sywert van Lienden.

Zoals eerder aangekondigd steunde D66 geen enkel voorstel om een onderwerp controversieel te verklaren. De zorg moet doorgaan, ook al is het kabinet demissionair, zei D66-Kamerlid Wieke Paulusma. Die houding leidde tot kritiek bij Kees van der Staaij (SGP). Hij vindt dat D66 net doet of het kabinet niet is gevallen. Het is gebruikelijk om een nieuwe Kamer en een nieuw kabinet over vergaande voorstellen te laten besluiten, zei hij. Dat getuigt bovendien van respect voor de democratie.

Door: ANP