Onderzoek naar doorverwijzen oudere patiënt naar ziekenhuis

Het bieden van passende zorg is een van de pijlers van het overheidsbeleid inzake gezondheidszorg. In het kader hiervan starten het Nivel en Amsterdam UMC een onderzoek dat inzicht moet bieden in de overwegingen van een huisarts bij het doorverwijzen van een oudere patiënt naar het ziekenhuis. Hierbij verkennen ze ook welke informatiebehoeften er onder huisartsen zijn rondom het doorverwijzen en welke rol Advance Care Planning (ACP) er in speelt. Dit meldt Nivel. 

De inzichten die Nivel en Amsterdam UMC opdoen dienen als input voor verder onderzoek om de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid voor de oudere patiënt te verbeteren. In de huisartsenpraktijk neemt de groep oudere patiënten steeds meer toe. Dit heet enerzijds te maken met de vergrijzing in Nederland en anderzijds met het gegeven dat ouderen langer thuis wonen. Hoe gaan huisartsen om met deze groep patiënten en welke overwegingen spelen hierbij een rol?

Samen beslissen is en blijft belangrijk

Als uitkomst van eerder onderzoek - binnen de Monitor Zorggerelateerde Schade, uitgevoerd door de onderzoeksgroep Patiëntveiligheid van het Nivel en het Amsterdam UMC – werden aanbevelingen gedaan aan de zorgverlener om mogelijke behandelkeuzes altijd samen met de oudere patiënt en diens naasten af te wegen. Hierbij is ook Advance Care Planning (ACP) van belang, waarbij de patiënt met een zorgverlener de persoonlijk wensen, grenzen en doelen voor de zorg bespreekt en vastlegt. In de aanbevelingen werd ook het belang van het borgen van ACP in kwaliteitsstandaarden en richtlijnen concreet benoemd. Het doel van het huidige onderzoek is om al deze aanbevelingen vanuit het huisartsenperspectief te verkennen.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/start-onderzoek-het-doorverwijzen-van-een-oudere-patient-naar-het-ziekenhuis-welke, geraadpleegd op 12-9-2023