In alle sectoren cure en care trendbreuk zichtbaar in financiële ratio’s

Zowel de cure als de care sector staan onder grote financiële druk. Bij alle deelsectoren is een trendbreuk zichtbaar in de financiële ratio’s van 2022. Met name de ouderenzorg en de ggz laten zorgwekkende cijfers zien. In 2021 werd het resultaat nog op peil gehouden door verschillende compensatiemaatregelen gerelateerd aan COVID-19. Nu deze zijn weggevallen, heeft dat zichtbaar impact op de belangrijkste financiële ratio's. Ook de hoge kosteninflatie speelde afgelopen jaar een belangrijke rol. Het ziekteverzuim en het aandeel PNIL blijven hoog en nemen in alle sectoren toe. Duidelijke signalen dat de arbeidsmarkt in de zorg krap is. Dit meldt Finance Ideas.

De verplegings- en verzorgingssector laat in 2022 een trendbreuk zien. De oorzaak van de verslechterde financiële ratio's ligt waarschijnlijk in de aflopende continuïteitsbijdrage voor Covid-19, de hoge inflatie en de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Dit laatste is terug te zien in het toenemend verzuim en het toegenomen aandeel Personeel niet in loondienst (PNIL) met 1,1 procent. De gemiddelde kredietwaardigheid van de sector is als gevolg daarvan gedaald. In 2021 had 14 procent van de VVT-instellingen een zwakke kredietwaardigheid. In 2022 is dat aandeel toegenomen tot 28 procent.

Extra financiële druk gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg laat ook een forse daling in kredietwaardigheid zien. In 2021 had 8 procent van de gehandicaptenzorgaanbieders een zwakke kredietwaardigheid. In 2022 is dit aandeel gestegen naar 23 procent. Vergelijkbare factoren spelen een rol, waarbij de GHZ de hoogste inzet van PNIL heeft van alle deelsectoren. Daarnaast zijn er signalen dat met name de tarieven voor ZZP VG7 onvoldoende kostendekkend zijn. Er is wel geïnvesteerd in de gehandicaptenzorg. Met de aangekondigde tariefdruk en het nieuwe cao-akkoord komt de financiële positie van de gehandicaptenzorg komende jaren verder onder druk te staan.

Risico op financiële problemen ggz

34 procent van de ggz-instellingen krijgt in 2022 het label zwakke kredietwaardigheid. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een daling van de operationele marge. Het gemiddelde resultaat ligt in 2022 ten opzichte van de laatste vijf jaar op een dieptepunt van 0,8 procent van de omzet. Naast de hoge kosteninflatie en de krapte op de arbeidsmarkt speelt de impact van het nieuwe zorgprestatiemodel in deze deelsector een rol. Ten aanzien van het investeringsniveau blijft de ggz achter ten opzichte van de andere deelsectoren.

Cao-afspraken grootste onzekerheid voor ziekenhuizen de komende jaren

21 procent van de ziekenhuizen heeft een zwakke kredietwaardigheid. De gemiddelde solvabiliteit van de sector is gedaald, mede door verschuivingen als gevolg van fusies en faillissementen. Van alle deelsectoren hebben de ziekenhuizen het laagste verzuim en laagste aandeel PNIL in 2022. Hierdoor hebben ziekenhuizen de winstgevendheid relatief op peil weten te houden ten opzichte van 2021. De nieuwe cao-afspraken en de mate waarin deze terugkomen in de tariefafspraken biedt de grootste onzekerheid voor de komende jaren.

Door: Nationale Zorggids