Minister geeft geen duidelijkheid over bezuinigingen op ouderenzorg

Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg wil nog niet zeggen of de ingeboekte bezuinigingen van honderden miljoenen euro's voor 2024 op de ouderenzorg van tafel zijn. Het ministerie zegt dat er 353 miljoen euro aan bezuinigingen is ingeboekt, terwijl de oppositie in de Tweede Kamer stelt dat het om zeker 425 miljoen euro gaat. Of de bezuinigingen worden verzacht of geschrapt, wordt pas duidelijk op Prinsjesdag, als de rijksbegroting wordt gepresenteerd. Veel oppositiepartijen willen helemaal af van de bezuinigingen, zeker nu het kabinet demissionair is.

Zowel de Tweede Kamer als de minister voelden donderdag ongemak tijdens het debat over de toekomst van de ouderenzorg, waarin onder meer PVV, SP, PvdA, GroenLinks en SGP probeerden die bezuiniging van tafel te krijgen. Helder heeft net als de Kamer zorgen over de slechte financiële situatie van veel instellingen voor ouderenzorg, benadrukte ze. "En ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen", zei Helder. Maar pas op Prinsjesdag wordt duidelijk hoe ze dat gaat doen. "Ik kan geen uitspraken doen over een begroting die dinsdag wordt gepresenteerd."

Motie

De oppositie wilde die duidelijkheid eigenlijk in het debat krijgen, niet in de laatste plaats omdat een aantal partijen de bezuiniging anders via een motie wil schrappen. Over die eventuele moties wordt echter pas na de algemene politieke beschouwingen gestemd en zijn tegen die tijd mogelijk achterhaald. Die beschouwingen zijn volgende week, na Prinsjesdag.

Om de minister op dit punt te blijven doorzagen, heeft geen zin besefte de Kamer, omdat de minister tot dinsdag niets over de begroting mag zeggen. Voor het ordevoorstel van PVV-Kamerlid Fleur Agema om het debat dan maar te schorsen tot na Prinsjesdag, was echter geen meerderheid te vinden. Wel is besloten de tweede termijn van de Kamer, waarin eventueel moties kunnen worden ingediend, na de politieke beschouwingen, maar nog voor het verkiezingsreces te houden.

Door: ANP