In 2022 3 procent meer palliatieve sedatie in thuissituatie

Het aantal patiënten dat voor hun overlijden palliatieve sedatie in de thuissituatie krijgt, is in 2022 met 3 procent gestegen tot 44.000 patiënten. Hiermee wordt palliatieve sedatie toegepast bij 26 procent van de sterfgevallen in Nederland. De gemiddelde leeftijd lag rond de 78 jaar. Dit meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase om zijn lijden te verlichten. De sedatie kan continu, acuut (uren tot een dag) of met tussenpozen worden toegepast. Palliatieve sedatie is geïndiceerd bij patiënten die onbehandelbare ziekteverschijnselen hebben, daaraan ondraaglijk lijden en naar verwachting binnen één tot twee weken zullen overlijden. De behandeling zelf heeft niet als doel het leven te beëindigen, een nadrukkelijk verschil met euthanasie

Midazolam

Volgens de Multidisciplinaire Richtlijn Palliatieve sedatie (2022) is midazolam het middel van eerste keus. Bij continue toediening wordt zo nodig levomepromazine toegevoegd. Van deze middelen worden alleen de parenterale vormen (voor injectie of infusie) gebruikt.

Het aantal patiënten dat in de thuissituatie palliatieve sedatie ontving, is gestegen van 43.000 patiënten in 2021 naar 44.000 patiënten in 2022 (+3 procent). Hun gemiddelde leeftijd was 78 jaar.

Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er in 2022 circa 170.000 mensen overleden. Dat betekent dat er in dat jaar bij meer dan één op de vier sterfgevallen (26 procent) sprake was van palliatieve sedatie in de thuissituatie. Het aandeel palliatieve sedatie is in de afgelopen tien jaar gestaag toegenomen, van 15,5 procent in 2013 naar 26,0 procent in 2022. Mensen die palliatieve sedatie in een ziekenhuis of verpleeghuis ontvingen, zijn niet meegenomen in de cijfers.

Door: Nationale Zorggids
Bron: SFK