'Inzetten op valpreventie verlicht druk op de zorg'

Het aantal ouderen dat overlijdt als gevolg van een val in en om huis blijft stijgen. In 2022 ging het om 6.000 ouderen. Dit is slechts het topje van de ijsberg: elke vier minuten komt een oudere na een val bij de spoedeisende hulp. Voor 38.000 mensen betekent het opname in het ziekenhuis en 14.000 mensen worden tijdelijk of permanent opgenomen in een verpleeghuis, met alle gevolgen voor de personen in kwestie, de professionele zorg en de mantelzorg. Inzetten op valpreventie kan veel betekenen, meldt Kenniscentrum Sport en Bewegen.

De stijging in het aantal ernstige incidenten heeft vooral te maken met de toename van het aantal 80-plussers. Toch is een relevant deel van de ernstige valincidenten te voorkomen, stelt Liesbeth Preller, specialist bewegen voor ouderen en chronisch zieken. "Bovendien blijkt een goede aanpak sterk kosteneffectief, een van de redenen waarom de demissionaire coalitie valpreventie prominent opnam in het coalitieakkoord. Dit leidde tot de zogenaamde ketenaanpak valpreventie."

Ketenaanpak

Binnen deze ketenaanpak valpreventie staan het lokaal opsporen van 65-plussers met een hoog valrisico en het coördineren van valpreventieve beweegprogramma’s centraal. Er is een essentiële rol weggelegd voor structureel beweegaanbod, variërend van walking football tot bewegen in een verpleeghuis voor kwetsbare wijkbewoners. "Dat aanbod is noodzakelijk om het valrisico laag te houden, zowel preventief voor mensen met een laag valrisico als voor mensen die eerder vanwege een verhoogd valrisico hebben deelgenomen aan een speciaal programma", zegt Preller.

Domeinoverstijgende aanpak kansloos

Tot nu toe was een domeinoverstijgende aanpak met verantwoordelijkheden voor de zorgsector, gemeenten en het sportdomein kansloos vanwege gescheiden financiering. Maar omdat de toegankelijkheid van de zorg op de tocht staat door een mismatch tussen de toegenomen zorgvraag en beperkt beschikbaar zorgpersoneel, en valpreventie sterk (kosten)effectief is, wordt deze domeinoverstijgende aanpak met ingang van 2023/2024 wel mogelijk gemaakt. Hier liggen dus kansen, stelt de specialist.

"De regie ligt bij de gemeente, de uitvoering bij lokale zorg-, welzijns- en sportprofessionals inclusief sportverenigingen. Gezamenlijk, en met senioren die meer willen bewegen, bepalen ze of de ketenaanpak valpreventie leidt tot een win-winsituatie: minder druk op de zorg, minder maatschappelijke kosten en senioren die langer zelfredzaam en gezond blijven."

Door: Nationale Zorggids