'Investeer in dementievriendelijke buurten in plaats van verzorgingshuizen'

Meerdere politici pleiten voor de terugkeer van het bejaardentehuis, maar Alzheimer Nederland denkt niet dat dit de oplossing is voor de overvolle verpleeghuizen. Ook daar is straks niet genoeg personeel voor. Bovendien lost dit niets op voor de groeiende groep ouderen met dementie. Alzheimer Nederland pleit daarom voor een andere oplossing: de dementievriendelijke buurt. Dit meldt de cliëntenorganisatie. 

In dementievriendelijke buurten zijn veel ontmoetingsplekken, genoeg buren en is winkelpersoneel bijvoorbeeld getraind om met mensen met dementie om te gaan. Huizen zijn aangepast op de behoeften van mensen met dementie. Mantelzorgers kunnen op deze manier worden ontlast en hebben minder hebben minder uren nodig om zorg aan hun naasten te verlenen. Dit alles samen maakt het mogelijk om een verhuizing naar het verpleeghuis uit te stellen, aldus Alzheimer Nederland.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky