'Voorschrijfbeleid psychofarmaca voor mensen met dementie heroverwegen'

Ouderen met dementie hebben vaak last van neuropsychiatrische symptomen, waarvoor zij psychofarmaca voorgeschreven kunnen krijgen. Uit onderzoek van Jiamin Du van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat er bij huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde ruimte is voor verbetering in het voorschijven van deze middelen. Dit meldt de RUG.

Wanneer mensen met dementie problematisch onbegrepen gedrag vertonen, kan volgens de richtlijnen onder bepaalde omstandigheden psychofarmaca worden voorgeschreven, mits het gedrag niet op andere manieren te beïnvloeden of te temperen is. Al jarenlang pleiten professionals ervoor het gebruik van dergelijke middelen te verminderen, omdat deze voor gevaarlijke bijwerkingen kunnen zorgen.

Voorschrijfbeleid heroverwegen

Uit onderzoek van Du blijkt dat bij thuiswonende ouderen met een nieuwe dementie-diagnose een toename in antipsychotica en antidepressiva-voorschriften is in een tijdsbestek van 5 jaar. Huisartsen kunnen hun voorschrijfbeleid heroverwegen, denkt de onderzoeker. Tijdens de coronapandemie was er echter een afname in het aantal voorschriften, mogelijk omdat er in die periode minder neuropsychiatrische symptomen zijn vastgesteld.

Het aantal voorschriften van antipsychotica in verpleeghuizen neemt al jaren af, maar tegelijkertijd blijft de prevalentie van het voorschrijven hoog. Tot slot blijkt uit het onderzoek dat ruim 80 procent van de dementerende ouderen hun medicatiegebruik binnen drie maanden succesvol kan afbouwen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky